Podpora pre včely

Včela v dnešnej dobe nedokáže prežiť bez pomoci človeka. Keďže sa každým rokom počet včiel u nás znižuje, je ohrozená tiež ekologická rovnováha životného prostredia. Je preto len na nás, aby sme naše včielky podporovali v tom čo robia najlepšie - v opeľovaní kvetov, ktoré rastú v našich záhradách a poliach. 

Chcete aj Vy včely ? Pridajte sa do klubu.

Fotky našej práce