AKO MÔŽE OPEĽOVAČOM POMÔCŤ KAŽDÝ Z NÁS

24.07.2020
Druhy opelovačov
Druhy opelovačov

Na Slovensku rastie približne 3 500 vyšších rastlín. Z toho až 9% je hmyzu opelivých. Ich rozmnožovanie je závislé od hmyzu. Len on dokáže na BLIZNY KVETOV dopraviť peľ, a tak sa postará o to, že po odkvitnutí rastlina prinesie úrodu semien. A hoci je na Slovensku asi 23 000 druhov hmyzu, nebyť VČELY MEDONOSNEJ opelil by len 7% všetkých hmyzu opelivých rastlín. Možno, že nie všetkým je známa skutočnosť, že na Slovensku žije 650 druhov včiel. Sú to divo žijúce príbuzné včely medonosnej. Väčšina týchto včiel žije samotársky.Všetky tieto opeľovače však v poslednej dobe hynú. Je to spôsobené prítomnosťou agrochemikálií, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve. Preto je potrebné, aby včelári spolupracovali s agronómami, tým budú straty včiel čo najnižšie. Včiel a čmeliakov z roka na rok ubúda, aj preto Európsky parlament prijal uznesenie na ich ochranu. Čo by každý z nás mohol urobiť pre zlepšenie podmienok života opeľovačov? Je to jednoduché, do svojich záhrad alebo aj na balkóny zasaďte včeloopelivé rastliny. Nesnažme sa prísť o biodiverzitu krajiny.