AKO SI VČIELKY O KVETOCH ROZPRÁVAJÚ

14.03.2021

KOMUNIKÁCIA VČIEL je veľmi zaujímavá a vedcov zaujíma už dlhý čas. Tejto komunikácii sa najviac venoval rakúsky entomológ Karl von Frisch. Zistil, že včely majú prepracovanú a svojim spôsobom aj zábavnú formu komunikácie. U včiel, prevláda dorozumievanie chemické, pomocou pachových signálov - prostredníctvom feromónov. Ich feromóny zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní sociálnej harmónie v úli. Okrem feromónov sa dorozumievajú aj tancami, čo je zložitý spôsob fyziologického a etologického dorozumievania. Ak niektorá včela objaví zdroj potravy, vráti sa do úľa a odovzdá túto cennú informáciu svojim družkám. Vyjadruje sa určitým druhom tanca, ktorého presný význam rozlúštil v dvadsiatych rokoch nášho storočia už spomínaný rakúsky prírodovedec a zoológ Karl von Frisch. Tanec má rôzny charakter, dĺžku, intenzitu a rýchlosť, čo závisí od toho, ako ďaleko sa zdroj potravy nachádza, taktiež od smeru zdroja, od veľkosti zdroja a samozrejme od kvality zdroja. Pokiaľ sa zdroj potravy nachádza vo vzdialenosti menšej ako je 100 metrov, včela predvedie takzvaný KRUHOVÝ TANEC. TANEC V TVARE OSMIČKY včela predvádza v prípade, že je zdroj vzdialenejší. Pátračka behá po pláste a opisuje širokú osmičku. Počet zatancovaných osmičiek určuje vzdialenosť zdroja znášky. Údaje o objavenej potrave spresňuje kmitaním bruška. Čím viac kmitov urobí, tým vzdialenejší je zdroj potravy. Kruhovým alebo natriasavým tancom lietavka zdieľa aj ďalšie informácie: prenáša vôňu nektáru, jeho koncentráciu, vzdialenosť a smer od úľu a taktiež bohatosť zdroja. Pri štúdií tancov bolo zistené, že včely majú úžasnú schopnosť orientovať sa v prírode ako v priestore, tak aj v čase - podľa slnka.