ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA verzus MED

01.05.2021

O tomto jave hovoríme vtedy, keď určité antibiotiká stratili svoju schopnosť usmrtiť baktérie alebo zastaviť ich rast. Inými slovami povedané je to schopnosť baktérií odolávať účinku antibiotika. Dochádza k tomu vtedy, keď sa antibiotiká užívajú nesprávnym spôsobom. Keď sú citlivé baktérie vystavené pôsobeniu antibiotík, sú usmrtené, ale rezistentné baktérie môžu ďalej rásť a množiť sa. Bežne používané antibiotiká už nie sú účinné a lekári musia zvoliť iné. Napríklad Staphylococcus aureus, je rezistentný voči meticilínu, čo je antibiotikum, ktoré je zvyčajne účinné proti tejto baktérii. Rezistencia mikroorganizmu Escherichia coli, ktorá spôsobuje infekcie močových ciest, sa zväčšuje voči väčšine antibiotík. Problém antibiotickej rezistencie je v súčasnosti veľkou hrozbou pre verejné zdravie.

Antibiotická rezistencia je prirodzený jav spôsobený mutáciami v génoch baktérií. Baktérie rezistentné voči viacerým liekom môžu zapríčiniť rôzne infekcie: infekciu močových ciest, zápal pľúc, kožnú infekciu, hnačku, infekciu krvi. Keď sa u človeka zistia baktérie rezistentné voči antibiotikám, môžu sa rozšíriť na ďalšiu osobu. Môžu prežívať, zvyčajne bez toho, aby zapríčinili infekcie, až šesť mesiacov a niekedy aj dlhšie. Preto je dôležité vedieť, kedy je vhodné užívať antibiotiká a ako ich užívať zodpovedne. Nemali by sa používať, keď nie sú potrebné, napr. na vírusové infekcie, ako je bežná nádcha alebo chrípka. Antibiotiká nezaberajú proti vírusom, preto ich nasadenie proti vírusovej infekcii nemá význam.

O mede a jeho antibakteriálnych účinkoch sa vie už od nepamäti, hoci ešte stále nepoznáme všetky mechanizmy, ktoré sa podieľajú na tejto aktivite. Výhodou medu je, že na neho ešte nebola popísaná rezistencia baktérií. Schopnosť medu zabraňovať rastu baktériiodolných voči antibiotikám je najviac preštudovanou biologickou vlastnosťou medu. Medzi základné antibakteriálne mechanizmy charakterizujúce med patria:

  • osmotický účinok medu (vytvára nepriaznivé prostredie pre baktérie)
  • nízka pH hodnota (kyslé pH je nevhodné pre rast baktérii)
  • nízka aktivita vody (baktérie potrebujú pre svoj rast vodu)
  • obsah peroxidu vodíka ako hlavného antibakteriálneho faktoru medu

Čo ešte robí med antibakteriálnym? Sú to antibiotiká, ktorými obohacujú med samotné včely. Volajú sa DEFENSIN-1 a sú súčasťou imunitného systému včiel. Včely majú špeciálnu žľazu, kde toto antibiotikum produkujú a pri spracovaní nektáru na med ho primiešavajú do výsledného medu.

Testovaním účinku v podmienkach in vitro proti bežným patogénom, ako Escherichia coli, Staphylococus aureus, Salmonela typhimurium, Shigella sonnei, Listeria monocytogenes, a pod., sa tmavšie medy prejavili účinnejšie.Baktérie rezistentné voči antibiotikám sa môžu šíriť na ľudí potravinami a priamym kontaktom so zvieratami. Rezistencia na antibiotiká predstavuje vážny medicínsky problém.