BIOPOLE VČIEL

09.04.2021

Včely dokážu okrem svojich produktov liečiť aj energiou. Okolo každého živého organizmu v prírode existuje určité biopole, ktoré má zrejme elektromagnetický charakter. Na včele je totiž merateľný elektrický náboj. V jej tele sa nachádza veľké množstvo mikromagnetických častíc - magnetitov, ktoré včelám mimo iného pomáhajú v orientácii v zemskom magnetickom poli. Pri sledovaní včiel sa zistilo, že niečo vyžarujú do svojho okolia čo uzdravujúco pôsobí na ľudí. Vyžarujú vlastný druh žiarenia, ktorý vzniká pri ich činnosti v úle. Vyžarujú záporné ióny. Tie pôsobia priaznivo na celú telesnú sústavu človeka. Biopole včiel reaguje s biologickým poľom človeka a vedie k pozitívnemu terapeutickému účinku. Toto silné žiarenie od viac ako 150-tisíc včiel má veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus.

Existencia vyžarovania bola zistená rôznymi meraniami. Na meranie biopoľa sa použila metóda biolokácie ( kyvadlo). Senzitívny človek ho dokáže identifikovať. Je ho možné zaregistrovať v priemere 60cm okolo úľu. Pokiaľ sa čokoľvek dostane do pôsobnosti tohto poľa, môže ovplyvniť jeho štruktúru a charakter. Okolo včelstva, ktoré má na vrchole svojho rozvoja, teda koncom mája a počas mesiaca jún, približne 50 - 60 tisíc jedincov, je toto pole zreteľnejšie. Energia včiel má rovnakú frekvenciu ako je frekvencia buniek v našom tele.

Prvým produktom, na ktorom sa skúšalo využitie tohto magnetického biologického poľa bola voda. Je to médium, ktoré absorbuje EM vlny. Voda, ktorá do seba naberie a v sebe nahromadí včelí biomagnetismus - vibračnú energiu včelieho úľu - je určite pozoruhodná. Ožiarená voda získava odlišné vlastnosti. Zmení sa jej index lomu, pohlcovanie zvuku i chuť. Zmena týchto vlastností môže mať pozitívny vplyv na zdravie. Zatiaľ veľa nevieme o účinkoch takto harmonizovanej vody, avšak na základe skúseností a pozorovaní niektorých včelárov môžeme povedať, že táto voda pozitívne ovplyvňuje niektoré metabolické a psychické ochorenia.

Do povedomia ľudí sa skôr dostala informácia, ohľadom apiterapie. Súčasťou apiterapie je aj liečba úľovým vzduchom. Nazýva sa apiresterapia. Princíp apiresterapie spočíva vo vdychovaní vzduchu, ktorý prúdi priamo z úľa. Vdychovanie vzduchu z úľa má mimoriadne priaznivý vplyv na psychický a fyzický stav človeka, kladne pôsobí na celkový zdravotný stav Vibráciou krídel včely ochladzujú vzduch a nabíjajú ho dobrými látkami. Terapia sa zvykne praktizovať v sezóne od apríla do septembra. Žiaľ doteraz neboli v žiadnej vedeckej alebo odbornej práci zdokumentované poznatky systematického využívania včelieho vzduchu.

Niekoľko hodín strávených vdychovaním takejto aerosoli, spolu s pozitívnym energetickým nábojom včiel, posilňuje imunitný systém, pozitívne ovplyvňuje dýchacie orgány, znižuje stres a zlepšuje celkový zdravotný stav človeka. To znamená, že včely môžu pomôcť k odstráneniu poruchy v elektromagnetickom poli človeka. Záporné ióny, ktoré včely vyžarujú môžu aj za príjemný pocit v blízkosti včelstva. Táto energia sa nedá zmerať prístrojmi, ale ľudia sa cítia po ležaní na úľoch veľmi oddýchnutí a svieži. Ležanie na úľoch môže byť prevencia takmer akejkoľvek choroby. Štúdie vedcov preukázali, že včely majú biorytmus zdravého človeka. A ten, kto je vedľa úľa, kde žijú včely, sa zbaví mnohých chorôb. Ionizačný účinok včiel na biorezonanciu má priaznivý vplyv na ľudský organizmus a pomáha naštartovať regeneračné procesy v tele.