CHRÁŇME VČIELKY PRED CHEMICKÝMI POSTREKMI

25.04.2021

Po kvitnutí ovocných stromov prvou hlavnou znáškou nektáru i peľu na celom území Slovenska je prvá jarná významná medonosná rastlina repka ozimná, ktorá začína kvitnúť koncom mesiaca apríl a začiatkom mája. Na mnohých miestach sa však včelári stretávajú s postrekovaním tejto plodiny v dobe kvetu proti blyskáčikovi repkovému. Tento škodca vie v poraste v prípade neskorého chemického zásahu napáchať značné škody. Aby sa neznehodnotila celá úroda, poľnohospodári ju postrekujú, čím síce zachránia repku, no postrek ubližuje včelám, ktoré repku opeľujú. Mnohokrát sa postrek proti tomuto škodcovi prevádza v dobe náletu včiel na rozkvitnutý porast. Včely zasiahnuté chemickou látkou môžu do pár dní zahynúť. Kontaminovanú včelu ostatné do úľa nepustia, zahynie pred ním. Pesticídy sú hlavným dôvodom úhynu včelstiev, dlhodobo oslabujú životaschopnosť včelstiev. Z toho dôvodu vykonávať postrek repky olejnej, keď sa na nej nachádzajú včely, je porušením legislatívy a najmä poškodzovaním celého životného prostredia !Chemické zloženie používaných prípravkov je toxické, a ich použitie je širokospektrálne. Z toho dôvodu je rozumné spolupracovať s agronómami družstiev, ktorí vedia včas upozorniť včelárov o tom, že budú realizovať postrek. Každý postrek sa dá aplikovať v čase, keď sa včielky ešte nachádzajú v úli. Striekať sa má zavčas ráno, alebo večer, popr. v noci. Najlepší čas na postrek je v noci, keď včely nie sú na poraste. Riešenie, ako pomôcť včelám, je zvýšiť informovanosť o plánovaných postrekoch.