MAPA VČELSTIEV

23.02.2022
okolieNitry
okolieNitry

OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva, poslanci pripravujú drastické omedzenie včelárstva HUSTOTA VČELSTIEV/KM2 (R. 2019): Poľsko (5,4), Maďarsko (13,3), Česko (8,7), Rakúsko (4,7), Slovensko (6,3), Slovinsko (10,3). V NÁRODNOM PROGRAME STABILIZÁCIE A ROZVOJA SLOVENSKÉHO VČELÁRSTVA NA ROKY 2019/2020 AŽ 2021/2022 sa uvádza aj tento bod: zvýšiť podiel poloprofesionálnych včelárskych prevádzok s počtami včelstiev nad 50 a profesionálnych prevádzok s počtami včelstiev nad 150