PESTICÍDY OVPLYVŇUJÚ UČENIE A PAMÄŤ VČIEL

25.04.2021

V posledných rokoch sú straty včelstiev jednou z najdiskutovanejších tém. V určitých častiach sveta nastala kríza v opeľovacej činnosti včiel v dôsledku poklesu včelstiev. Včela vie z medu odstrániť prach, ktorý sa na ňu počas opeľovania zachytí, nevie však nijak odizolovať pesticíd. Práve tie sú jednou z príčin ich úhynu. Používanie prostriedkov, ktoré nie sú určené pre ekologické poľnohospodárstvo predstavuje riziko ovplyvňovania kvality života včiel.

V súčasnosti je potrebných stále viac potravín, čo znamená, že ich niekto musí dopestovať. Na ochranu plodín pred škodcami sa používajú pesticídy - chemické látky proti chorobám, škodcom a burine, ktoré sú pravdepodobne jedným z faktorov úbytku včelstiev. Poľnohospodárstvo sa čoraz viac orientuje na pestovanie monokultúr, ktoré si vyžadujú intenzívne používanie veľkého množstva práve týchto látok. Doterajšie výskumy potvrdili, že pesticídy používané na ochranu plodín majú negatívny vplyv na správanie, orientáciu, učenie a pamäť včiel. Účinky pesticídov spôsobia, že včely si horšie zapamätajú vôňu kvetov. Narušuje sa čuchová schopnosť tykadiel. Schopnosť učenia sa je dôležitou súčasťou hľadania potravy, pretože jednotlivci si musia pamätať, aký typ kvetov majú navštíviť, kde ich nájsť, z akých kvetov nedávno zozbierali nektár a ako nájsť cestu späť do úľu. Keď včela stratí orientáciu, nemá sa ako dostať naspäť k svojmu úľu. Používané neonikotinoidy obsahujú neurotoxíny, ktoré to všetko spôsobujú. Sú to veľmi účinné insekticídy, ktoré sa viažu na receptory nervových buniek a narúšajú prenos nervových stimulov. Populárne sa stali hlavne vo forme moridiel, predovšetkým pri pestovaní repky olejky a cukrovej repy. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa neonikotinoidy koncom apríla 2018 na území EÚ takmer úplne zakázali. Treba však podotknúť, že neonikotínoidy nepredstavujú riziko len pre včely, ale aj iné opeľovače, vodný hmyz a tým pádom pre celé ekosystémy.

Včely opeľujú mnoho plodín. Sú dôležité pre opelenie kvitnúcich rastlín, bez nich by sa mnohé z nich nedokázali rozmnožiť. Ak dôjde k poklesu počtu včiel, bude to predstavovať riziko aj pre ekonomiku a zásoby potravín.