SVETOVÝ DEŇ VČIEL

21.05.2022

SVETOVÝ DEŇ VČIEL sa oslavuje 20. mája. Tento dátum súvisí s výročím narodenia významného slovinského priekopníka včelárstva Antona Janšu. Účelom medzinárodného dňa je uznanie úlohy včiel a iných opeľovačov pre ekosystém. Včely zabezpečujú ochranu biodiverzity. Zlepšiť včelárstvo sa snažila už rakúska panovníčka Mária Terézia, ktorá vymenovala A. Janšu za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni. Svetový deň včiel bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) po prvýkrát 20. mája 2018. OSN chce ním zvyšovať povedomie o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach i o ich prínose pre udržateľný rozvoj. Opeľovače bezprostredne prispievajú k potravinovej bezpečnosti a zároveň vytvárajú podmienky na zachovanie biologickej rozmanitosti, biodiverizity. Na tvorbu kilogramu medu musia včely zozbierať nektár zo 4 miliónov kvetov a preletieť vzdialenosť zodpovedajúcu štvornásobnému obletu okolo Zeme, uvádza OSN. Pokiaľ nebudú včely, nebudú stromy, nebudú kvety a nebudeme ani my, preto je dôležité včely chrániť a dávať im priestor na existenciu. Ak chcú ľudia pomôcť opeľovačom, vedia tak spraviť aj malými opatreniami. Stačí kúsok trávnika nahradiť zmesou kvitnúcich nektárodajných rastlín, či do kvetináča na balkóne zasadiť medonosnú bylinku napríklad levanduľu, rozmarín, či mätu. Prinesú úžitok v kuchyni a zároveň pomôžu nasýtiť opeľovačov v mestskom prostredí.