VČELIA JAR ZAČÍNA UŽ VLASTNE VO FEBRUÁRI

08.02.2021

Február je dosť nevyspytateľný mesiac. Boli roky keď koncom februára včely lietali a v nížinách začala kvitnúť lieska, ale boli aj roky keď zima dosahovala vrchol. Vo februári sa deň predlžuje, slnko stúpa, zima však pokračuje. Podľa odborníkov panuje v posledných rokoch mierna zima. Mrazy povolili, teploty sú mierne nad nulou. Intenzita slnečného žiarenia narastá. Dochádza k pomerne veľkým výkyvom teplôt medzi dňom a nocou. Podľa toho sa chová aj včelstvo. V noci sa ešte zhlukuje do chumáča, zatiaľ čo počas pekných slnečných dní intenzívne čistí vnútorný priestor úľa, vynáša mŕtvolky a melivo. Včielky sú veľmi čistotné tvory. Svoj úľ udržujú v maximálnej čistote a vo vnútri sa nevyšpinia. V zime ale vyletieť nemôžu, chlad by ich zabil. Takže včielkam nezostáva nič iné, iba vydržať. Našťastie sú na to pripravené. V brušku majú orgán, ktorý sa volá výkalový vak. Ale len čo je to aspoň trošku možné, vylietavajú z úľa, aby sa vyprázdnili. Pred prvým jarným preletom treba skontrolovať priechodnosť letáča, aby ho mŕtvolky neupchali. V poludňajších hodinách pri bezvetrí a teplotách okolo 12°C sa vykonávajú prvé jarné očisťovacie prelety. Podľa ich priebehu sa dá spoznať zdravotný stav včelstva.Po prelete je vhodné dezinfikovať pôdu pred letáčmi haseným vápnom, aby sa zabránilo šíreniu nákaz z výkalov včiel.

Chod celého spoločenstva ešte stále zaisťujú zimné dlhoveké včely, ale postupne sú nahrádzané liahnucimi sa mladuškami. Včely zvýšili teplotu v úli a začali plodovať. Veľkosť plodovania je ovplyvnená silou včelstva, množstvom peľových zásob, ktoré sú k dispozícii a vonkajšou teplotou. Zatiaľ sa ploduje, len na ploche, ktorú v noci dokáže chumáč obsiahnuť a zahriať. Skutočné plodovanie začína až vtedy, keď je vonku tak teplo, že včely môžu cez deň lietať a znášať peľ - základ výživy plodu. Úle so včelstvami by sa v tomto čase bez závažného dôvodu nemali vôbec otvárať. S plodovaním stúpa spotreba zásob a vody. V prípade zhoršenia počasia sa včely nemusia niekoľko dní dostať von z úľa. Preto v blízkosti stanovišťa včiel treba zabezpečiť zdroj vody. Včely vyletujú aj za chladného a vlhkého počasia, aby do úľa priniesli vodu pre plod. Keby bol zdroj veľmi vzdialený mohli by po ceste k vode zamrznúť. Ešte nie je pre ne vonku vhodné počasie.

Skúsený včelár dokáže zistiť veľa informácií o stave včelstva z podložky, na ktorej je zimné melivo, mŕtvolky včiel, prípadne ich časti.Podmetová podložka je pomôcka na zachytávanie meliva a mŕtvoliek včiel počas zimného pokoja. Správne zazimované a nevyrušované včelstvo, bude mať na podložke malé množstvo mŕtvych včiel. Ako vlastne melivo vyzerá? Je to odpad tvorený včelami pri konzumácii zásobných rámikov. Spolu s voskom zo zásobných plástov padá na podložku aj biologický odpad zo včiel. Včelári, ktorí majú ľahko vysúvateľnú podmetovú podložku, podľa spádu meliva na nej vedia určiť stav a kondíciu včelstva. Koľko uličiek medzi plástmi včely obsadili, koľko zásob spotrebovali a aká bola ich úmrtnosť počas zimy.Používanie podmetovej podložky je v súčasnosti nevyhnutné, najmä od času rozšírenia nebezpečného parazita včiel klieštika - Varroa destructor. Podložka má nesporne aj zdravotný význam. Uhynuté mŕtvolky a melivo zo zásob i z plodu treba odstrániť ešte pred prvým jarným preletom. Zmetú sa do papierového vrecka a spália sa. Znemožní sa tak styk prezimovaných zdravých včiel s uhynutými, ktoré sú často zdrojom rôznych chorôb.

Hlavnou príčinou jarného úbytku včiel normálnych a zdravých včelstiev je nedostatok peľu. Absencia peľu na jar sa prekonáva kŕmením včiel krmivom z peľu peľochytov, ktorý je zmiešaný so sojapeľom a cukrovým roztokom. Deficit peľu, ktorý obmedzuje normálnu výchovu plodu počas konca zimy a skorej jari vedie súčasne k zvýšeniu infekcie NOSEMA vnútri včelstva. Infikované včely nepodporujú bežnú výchovu plodu a ich vlastný život sa skracuje. Keď je na začiatku zimy percento infikovaných včiel nosematózou príliš vysoké, je pozorovateľná úplavica už veľmi skoro a včelstvo má malú šancu na prežitie. Prvá jarná prehliadka dá včelárovi jasnú predstavu o prezimovaní včelstva. Ak má úľ zozadu ako prístup okienko, ktoré je zarosené, vieme že včelstvo ploduje. Vtedy ho netreba vyrušovať, lebo má dostatok peľu, medu aj tepla a vody. Koncom mesiaca včielky majú na niektorých stanovištiach možnosť doplniť zásoby peľu z kvitnúcich vŕb a liesok.