Včely a opelovanie

25.07.2018

Včely a opeľovanie

Opeľovanie je jednou zo základných činností včiel. Bez nej by ľudstvo malo podstatne menej plodín a rastlín. Opeľovaním sa totiž rastliny rozmnožujú ale aj oplodňujú. Čo je to vlastne opeľovanie? Opeľovanie je proces, prostredníctvom ktorého sa môžu rozmnožiť rastliny. Je to prenesenie peľu z jednej časti kvetu - tyčinky na druhú časť - bliznu piestika. Včelám pri zbieraní nektáru z kvetov zostáva na chĺpkoch nôh zachytený peľ, ktorý sa pri návšteve ďalších kvetov prilepí na ich lepkavú bliznu. Vtedy nastane opelenie.

K prenosu peľu môže dôjsť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je pomocou vetra. Takéto rastliny voláme vetroopelivé. Tieto rastliny majú drobné kvety s veľkým množstvom peľu. Reprezentantom tejto skupiny rastlín je napr. breza alebo vŕba. Druhou skupinou rastlín sú také rastliny, ktorým s opelením pomáha hmyz. Tieto hmyzoopelivé rastliny majú pestrofarebné a voňavé kvety plné nektáru. Takto k sebe lákajú včely či motýle, ktoré poletujú z kvetu na kvet a takto prenášajú peľ z jednej rastliny na druhú.

Včely opeľujú až 86% rastlinných druhov na Zemi. V Európe to predstavuje približne 76% celej produkcie potravín. Okrem toho majú včely oproti ostatným hmyzím opeľovačom podstatnú prednosť. Zimu prečká celé včelstvo a hneď skoro na jar je tak k dispozícii množstvo výkonných opeľovačov.

Včela medonosná má teda veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravového reťazca. Bola by teda tiež vážne ohrozená existencia človeka. Jednoduchšie povedané, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Tým by sa zmenili prírodné podmienky natoľko, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť.

Benefity členstva