VČELY PÔSOBIA AKO UKAZOVATELE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

03.04.2021

Sú citlivé na životné prostredie a preto sú považované za hlavných "bio-indikátorov", čo ich stavia do úlohy symbolu biodiverzity. Prechemizované poľnohospodárstvo a klimatické zmeny v posledných rokoch spôsobili, že ubúda počet včelstiev. Ale aj nadmerné rozširovanie ich chovu má negatívny dopad na BIODIVERZITU. Predtým bola poľnohospodárska krajina pre včelárov požehnaním, dnes je tomu skôr naopak. Ak sa zameriame na biodiverzitu, problémom sú najmä monokultúry. Monokultúrami sú aj repkové polia, ktoré síce krajinu na jar vždy vyfarbia krásne nažlto, spestria ju však len naoko. Veľké, nečlenené lány ponúkajú včelám drsnú diétu. Po krátkom období hojnosti prichádza hlad, pretože kvitnúce pole sa razom premení na pustatinu. Už od čias, keď naši prví predkovia začali využívať včely, kvitnúce rastliny a lúky na výrobu potravín, formujeme a meníme biodiverzitu. Biodiverzita mizne alarmujúcou rýchlosťou z veľkej časti preto, lebo zneužívame prírodu na podporu výroby, spotreby a obchodu v našom globalizovanom svete. Chováme hmyz, živočíchy a rastliny pre trh, vyberáme si vlastnosti, ktoré vyhovujú nám a našim potrebám. Strata biodiverzity nezlepšuje hospodárky rozvoj. Skôr naopak, zhoršuje ho. Neuvedomujeme si, že biodiverzita nám poskytuje obrovské množstvo ekosystémových služieb, ktoré považujeme za samozrejmé. Spomeňme hoci hmyz, ktorý opeľuje naše plodiny. Pre zachovanie ekologickej rovnováhy a biodiverzity v prírode je životne dôležitý. Včely poskytujú jednu z najznámejších ekosystémových služieb, opeľovanie, ktoré umožňuje produkciu potravín. Tretina svetovej produkcie potravín závisí od včiel. Inak povedané: každá tretia lyžica jedla závisí od opeľovania. Súčasná poľnohospodárska krajina poskytuje veľmi málo zdrojov potravy pre opeľovače. Po odkvitnutí repky na konci mája sú potravné zdroje pre tieto druhy slabé a počas leta a jesene sa už na ornej pôde, okrem ojedinelých plôch ďateľovín, slnečnice, horčice, maku, zeleniny či liečivých rastlín hmyzosnubné plodiny nepestujú.Preto na podporu biodiverzity je vhodné vytvárať kvitnúce nektáronosné pásy, čím sa do krajiny navráti biodiverzita(rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov) a chrániť vodné zdroje. Vedci tvrdia, že pásy lúčnych kvetov na poli môžu nahradiť pesticídy, ktoré zabíjajú včely. Klimatickú zmenu možno vieme zvrátiť alebo zmierniť, ale vyhynutý druh už nič neprinavráti. Môžeme mu len predísť.