VČELY POTREBUJEME pre život ako soľ

03.11.2019
Dôležitosť včiel
Dôležitosť včiel

Sú najdôležitejšími živými bytosťami na Zemi. Dá sa povedať, že bez nich by nebol na Zemi možný život. Závisí od nich veľa vecí, ktoré vidíme okolo seba v prírode. Včely nie sú tu preto, aby nám slúžili, ale preto, aby nám umožnili žiť. Žili milióny rokov pred nami a svojou vernosťou rastlinám vytvárajú stabilný potravinový reťazec. Sú zodpovedné za reprodukciu väčšiny rastlinných druhov. Opeľovaním zaisťujú rozmnožovanie rastlín, ktoré poskytujú ľuďom potravu. Až 75% svetových plodín závisí na opeľovaní rastlín. Bez nich by sa fauna čoskoro začala strácať. Vymretie včiel by pre ľudstvo znamenalo doslovný boj o prežitie. Včely sú teda pre existenciu človeka absolútne nenahraditeľné, sú zároveň jedinými živými bytosťami, ktoré nenesú žiadny typ patogénu bez ohľadu na to, či ide o huby, vírusy alebo baktérie.

A ako jediný hmyz na svete produkujú niečo, čo ľudia môžu konzumovať. A to je práve med, ktorý je produktom včely medonosnej. Zbiera síce na kvetoch nektár, ktorý obohatí látkami z vlastného tela, pozmení vo svojom špeciálnom ústrojenstve a uskladní ho v plástoch. Ten ale neskôr dozrieva na med, ktorý radi konzumujeme.

Práve ony však zároveň patria aj medzi ohrozené druhy. Posledné štúdie poukazujú na to, že populácia včiel sa za posledné roky zmenšila až o 90 %. Hlavým dôvodom je používanie nebezpečných pesticídov a úbytok kvetín a lesov v dôsledku klimatických zmien. Jedným z účinných spôsobov, ako pomôcť včelám je pomoc VČELÁROVI S ADOPCIOU ÚĽA. Keď sa podarí obnoviť populácie včiel, zlepší sa opeľovanie a tým sa zvýši aj úroda plodín, ktoré potrebujeme k nášmu životu. https://www.podporavciel.sk/clenstvo/