VČELY SÚ TU UŽ MILIÓNY ROKOV

24.07.2020
História o včelách
História o včelách

Včely a človeka spája história dlhá milióny rokov. Podobne ako človek, aj prapôvodné včely pochádzali z Afriky, odkiaľ sa rozšírili na iné kontinenty. Dlhú prítomnosť včiel dokazuje fosília v jantári, ktorú našli vedci Oregonskej štátnej univerzity, či nástenné maľby zo Španielska, alebo reliéfy zo skalných obydlí v tureckej Anatólii .Vek včely, ktorá zahynula uviaznutá v živici stromu je minimálne 100 miliónov rokov. Je to úplne najstaršia včela, ktorú sa vedcom poradilo objaviť. Na strane druhej skalná kresba v Pavúčej jaskyni (La Araña) na východe Španielska vo Valencii, zobrazuje zberača medu, šplhajúceho sa po lianách k hniezdu divých včiel je 8 000 rokov stará. Ukazuje, že človek minimálne pred osemtisíc rokmi vyberal a jedol med. Med bol tisícročia súčasťou ľudskej civilizácie. Starí Egypťania používali med na liečivé účely, napríklad na hojenie rán. Dokonca včela bola aj symbolom Dolného Egypta. Známy je reliéf z hrobky faraóna Senusreta I., z 2. tisícročia pred n. l. v Karnaku. Prvé doklady o chove včiel pochádzajú z Egypta, kde boli chované v hlinených úľoch už 4000 rokov pred n. l. V starovekom Egypte spotrebúvali kňazi veľké množstvá medu pri svojich ceremóniách, na konzerváciu tiel. Stará egyptská legenda hovorí, že včely sú oživené slzy boha slnka Ra. Zachovala sa starobylá strieborná minca s vyobrazením včely z mesta Efez, jeden zo symbolov efezskej Artemis, z 3. stor. pred n.l. Včela bola často používaným symbolom aj v erboch. Od svojej korunovácie v roku 1804 používal včelu ako heraldický symbol cisár Napoleon Bonaparte. Symbolizovala pracovitosť, užitočnosť a výkonnosť. Takisto na svojom cisárskom plášti mal vyšité včely. Kresťanským patrónom včelárov sa stal milánsky biskup Ambróz (339 - 397).