ZÁKLADNÉ MECHANIZMY ÚĽOVEJ TERAPIE

09.04.2021

Toto je jeden z najmladších a najunikátnejších smerov apiterapie. Už dávno sa zistilo, že včela má pozitívny vplyv na človeka. Až na začiatku 21. storočia došlo k zmene postoja ku konceptu apiterapie. ÚĽOVÁ TERAPIA získala klinické potvrdenie a vedecké opodstatnenie. Atmosféra na včelnici je prírodnou oázou s pozitívnou energiou na relaxáciu a zotavenie. Z včelstva vychádza silné biomagnetické pole, ktoré normalizuje funkcie tela a zlepšuje psychiku. Metóda zlepšovania a udržiavania ľudského zdravia je založená na účinku bioprúdov, mikrovibrácií, ako aj na teple vychádzajúcom z včelstva. Pobyt v priestore kde včely aktívne pracujú, obnovuje silu a imunitu.. Čo všetko pri úľovej terapii človek môže získať:

  1. Živé teplo emitované včelstvom. Úľové lôžko je nosič tepla s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorý poskytuje tepelný tok nízkej intenzity, ktorý je najoptimálnejší na dosiahnutie účinku zlepšujúceho zdravie.
  2. Mikrovibrácie vytvorené mávnutím včelích krídel a ich prácou v úli. Je to akási terapeutická vibromasáž. Bol dokázaný pozitívny vplyv mikrovibrácie na stav, fungovanie, ochranu a obnovu všetkých orgánov a systémov tela.
  3. Vdýchnutie úľového vzduchu naplneného liečivou arómou včelích produktov (med, propolis, vosk, včelí chlieb) obohatený kyslíkom a záporne nabitými iónmi
  4. Akustický dopad - monotónny hukot včelstva. Akási "meditácia včiel", ktorá zmierňuje únavu. Má relaxačný, antidepresívny a harmonizujúci účinok na psycho-emocionálny stav človeka.
  5. Interakcia biologických polí včelstva a ľudí - korekcia, vyrovnanie a obohatenie ľudského poľa prostredníctvom úzkeho kontaktu so silným bioenergetickým informačným egregorom včelstva.
  6. Senzoricko-emocionálny dopad. Vzhľad včelínov, činnosť včiel, kvitnúca príroda vyvolávajú pozitívne emócie a produkciu endorfínov.
ÚĽOVÁ TERAPIA je jeden zo smerov apiterapie, ktorá pozitívne vplýva na stav: hlavných systémov podpory života, reaktivity a imunologického stavu, adaptívnych schopností, psycho-emocionálnej sféry, kognitívnych funkcií. Dôležitú úlohu zohráva vzduch v okolí úľa, ktorý je zásobovaný iónmi, ktoré pri vstupe do ľudského tela ničia infekcie a mikróby v ňom už po prvom použití. Silná bioenergia včelstva, ktorá interaguje s biopolom človeka, ako napríklad röntgen, diagnostikuje slabé a boľavé miesta tela. Veľmi citlivo začína opravovať tieto porušenia bez lekárskeho zásahu.