SPÔSOB ŽIVOTA VČELY ROBOTNÍČKY

17.03.2021

Včela medonosná žije v spoločenstve s presnou deľbou práce. V roji je kráľovná matka, trúdy a robotnice, ktoré majú ešte podľa veku rozdelené úlohy. Najpočetnejšími členmi včelstva sú robotnice. Určujú dôležitosť včelstva, pretože včelstvo je existenciou závislé na ich činnosti. Robotnica počas svojho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a LIETAVKY. Výskumy ukázali, že predtým, ako začnú včely pracovať na novej práci, zmení sa im chemické zloženie mozgu.Povolanie lietavky je asi najťažšou profesiou. Sú to včely, ktoré svojim vekom už dospeli pre prácu vo voľnej prírode. Tvoria iba jednu tretinu úľových včiel. Sú neskutočne pracovité. Počas leta vyletujú do "práce" od skorého rána (4:00 hod.) a pracujú celý deň až do večera (cca 17:00 hod.). Ich pud o prežitie a vytvorenie zásob na zimu ich dovedie až do stavu, že uprostred hlavnej znášky sa v priebehu 2-3 týždňov ulietajú k smrti. Svoju životnú púť väčšinou končia po 35 dňoch života. Ak je to potrebné lietajú až päť kilometrov za kvetom. Ich životnosť sa nemeria počtom týždňov či mesiacov, ale množstvom nalietaných kilometrov. Let včely je pre ňu najnáročnejšia činnosť, ktorú v priebehu svojho života vykonáva. A ako bolo preukázané, každý kilometer letu včely postupne doslova ukrajuje z jej života. Nie nadarmo sa hovorí si usilovný ako včielka. Aj prváčikovia v škole za pekné výsledky dávajú do zošitov obtlačky včielky.NAJMLADŠIE LIETAVKY NOSIA PEĽ, STARŠIE NEKTÁR A NAJSTARŠIE VODU A PROPOLIS. Včely sú lietavkami do konca svojho života. Lietavky majú za úlohu vyhľadať nektár na kvetoch, doniesť ho do úľa a odovzdať na spracovanie ďalším včelám v úli. Informáciu o nájdenom zdroji medovej znášky oznamujú kruhovým alebo osmičkovým tancom. Iba pre zaujímavosť možno uviesť, že k naplneniu medového váčku, ktorý ma kapacitu až 55 mg musia navštíviť asi tisíc kvetov. Úľové včely vykonajú zmenu nektáru na med, pritom dodávajú vzácne enzýmy do medu a zahusťujú med, ktorý dozrieva v plástoch. Prinesená kvapka sladiny (nektár alebo medovica) je zaradená do kolobehu potravy celého včelstva, je niekoľkokrát prehltnutá a znovu odovzdaná ďalším včelám. Na spracovávaní obsahu jedného medového vačku sa podieľa desať až dvanásť mladých včiel. Prebiehajú pritom fyzikálne zmeny (odparenie vody), ako i zmeny biochemické (pridávanie výlučkov hltanových žliaz, ktorých enzýmy štiepia zložitejšie cukry na jednoduché, glukózu a fruktózu). Zahustenou sladinou robotnice plnia bunky plástov až po okraj a po odparení dostatočného množstva vody vyzretý med viečkujú čistým panenským včelím voskom. Každá včela robotnica má medzi 2. a 4. šupinkou na tele tzv. voskotvorné žľazy, v ktorých sa produkuje vosk.Keďže med obsahuje len 0,5 % bielkovín, včely si do úľa donášajú aj peľ. Včely lietavky zbierajú peľ na kvetoch, ktorý spracujú sekrétom z čeľustných žliaz a pomocou nôh ho ukladajú do peľových košíčkov, nachádzajúcich sa na treťom páre nôh z vonkajšej strany holene. Tieto peľové obnôžky nosia do úľa, kde ich včely mladušky navlhčia nektárom, uložia do buniek plástov, utlačia hlavou a zalejú medom. Je to skupina včiel, ktorá sa stará výlučne o uskladnenie peľu. Včela medonosná dokáže uniesť cca 40 mg peľu.Propolis donášajú lietavky do včelstva vo forme obnôžok na treťom páre končatín, podobne ako peľ. Propolisom včely tmelia celý úľ. Ide vlastne o tmel, ktorý má dodnes neprekonané antibakteriálne účinky https://www.podporavciel.sk/clenstvo/